The following was originally published February 24, 2009 at http://aprentic.wikispaces.com/page/diff/home/59269476
CURS PER A LA INTEGRACIÓ DE LES TIC CEFIRE DE VALÈNCIA. Febrer de 2009. Antoni de la Torre EN LA CLASSE DE LLENGUA
Logo-aprentic.png
Logo-aprentic.png

Sent, i oblide.
Veig, i recorde.
Faig, i entenc
CONFUCI

Programa de les sessions

1.- Introducció a la web 2.0 i a la competència en comunicació lingüística
 • Presentació de recursos: blocs educatius i wikis. Ressenya en el wiki col·laboratiu del curs
2.-Blocs:2.-Blocs:
Reconeixement de les parts d'un bloc, de les utilitats i
obertura.obertura.
Configuració del bloc
 • Determinació dels fins, el contingut i les categories. Normes i consells de redacció
 • Inserció d'enllaços i widgets. 1a entrada (o post ) i comentari en el bloc d'un/a company/a
3.-Blocs:3.-Blocs:
recursos i utilitats
4.-Blocs:
4.-Blocs:
activitats de llengua amb
blocs.blocs.
Fer proposta de seqüència d'activitats o projecte de lectura.

5.-Wikis:5.-Wikis:
Reconeixement de la interfície del wiki. Obrir un wiki
6.-Wikis:
6.-Wikis:
activitats de llengua amb
wikis.wikis.
Fer proposta de seqüència d'activitats o projecte de lectura.

7.-Wikis,7.-Wikis,
i recursos de Google (google reader, google sites, google docs, google maps, i més)

8.-Les8.-Les
xarxes
socials:socials:
Facebook i Ning. Webquests i caceres del
tresor.tresor.
Recapitulació del curs
Logo-Cefire.jpg
Logo-Cefire.jpgEnllaços
molt
recomanables per al curs

Bloc del Seminari permanent en TIC per a la formació de persones adultes (SETICPA): Dept. d'Educació. GC
Centre de recursos de formació de persones adultes: materials de cursos, seminaris i jornades.
Dept. d'Educació. GC
ZonaTIC-N : Bloc de notícies i novetats TIC i educació.
Wiki.Lab : Wiki per a la formació de formadors en TIC
Recursos per a l'educació bàsica de persones adultes (amb les TIC: Bloc, wiki, Moodle, etc.)
RESPON LES ENQUESTES
I EN FAREM UN DEBAT
Interrogació.jpg
Interrogació.jpg

Marca només les respostes afirmatives sobre el teu coneixement de les TIC
( surveys )
(Ús de recursos web 2.0) Marca les respostes només en cas afirmatiu
( polls )
The above was originally published February 25, 2009 at http://aprentic.wikispaces.com/page/diff/6a/59567546
6a sessió

Table of Contents

TASQUES DE LA 6a SESSIÓ4 ESPAIS PER A LA CONFIGURACIÓ, L'ADMINISTRACIÓ I LA PUBLICACIÓ D'UN WIKI Wikis per a la formació del professoratWiki col·laboratiu del professorat de llenguaAltres experiències amb wikis aplicades a l'aula

TASQUES DE LA 6a SESSIÓ

1.
 1. Reconéixer totes les utilitats del plafó de Wikispaces
 2. Configuració del wiki creat per cadascú.
 3. Visita als wikis de formació del professorat.
 4. Visita i anàlisi dels wikis d'aula oferits al llistat.
 5. Elaboració del contingut de les quatre o cins pàgines obertes al nostre wiki amb algun exemple, widget, comentari o còpia textual d'algun dels wikis revisats durant la sessió o coneguts per l'alumnat: presentacions, podcasting, vídeos, documents sobre tutorials, enquestes i qüestionaris, etc. No oblideu que s'han d'enllaçar les fonts creant hiperlinks.
 6. Al llarg de la sessió d'avui, l'alumnat participarà de manera asincrònica en el fòrum d'aquest wiki responent a la pregunta inicial que es planteja, o bé creant nous temes de debat per a seguir-los i participar-hi tots una vegada almenys.
 7. Escriure una entrada al vostre bloc expressant els avantatges que té el treball amb wikis. Enllaceu el vostre wiki al bloc usant una icona proveïda per Wikispaces.
 8. Si us queda temps o voleu practicar altres utilitats, elaboreu una enquesta i un qüestionari de quatre respostes amb les eines de les webs enllaçades. Tema lliure. Inseriu-les al bloc o al wiki.
4 ESPAIS PER A LA CONFIGURACIÓ, L'ADMINISTRACIÓ I LA PUBLICACIÓ D'UN WIKI

(deixem a banda la barra d'edició)
Pots descarregar-te l'explicació següent en aquest document: external image pdf.png Plafó del WIKI-def.pdf
A: ACTIONS; B: NAVIGATION; C: Les cinc pestanyes; D: Racó superior dret
ACTIONS.jpg
ACTIONS.jpg

A. ACTIONS
dividida en,

 1. NEW PAGE (crea una nova pàgina que hem d'anomenar per apoder enllaçar-la automàticament en la barra de navegació i amb altres paraules que vulguem).
 2. RECENT CHANGES (indica quines pàgines del wiki han sigut modificades darrerament i quin membre ha fet els canvis).
 3. MANAGE WIKI (és la pàgina d'administració completa del wiki)
 4. SEARCH : (finestra de recerca de paraules, temes i etiquetes dins del wiki, i exteriorment busca wikis temàtics).
w-01.jpg
w-01.jpg

EXPLICACIÓ DE “ MANAGE SPACE ” (Administra el wiki)
1.ABOUT
Data de creació,descripció del wiki, organitzadors / membres, llicència de copyright i pla de subscripció (bàsic, plus (el K-12), i de pagament).
content.jpg
content.jpg


2.CONTENT (CONTINGUT)
2.1-PAGES:
-all: nom de les pàgines, última edició, nombre de revisions on es pot saber quin membre / organitzador les ha fetes i els canvis (text eliminat, text afegit). Pitjant en ACTIONS es poden imprimir les pàgines, tancar, destruir, renomenar, si som l'organitzador. En cas de ser només membre ens donarà sols la possibilitat d'imprimir la pàgina.
-orphaned : indica les pàgines del wiki que no estan enllaçades encara malgrat haver-se creat.
-wanted: indica les pàgines que s'han enllaçat malgrat no estar creades encara, o després d'haver-ho fet a un enllaç buit.
2.2-FILES: llistat complet dels documents/fitxers carregats en el wiki (data, extensió, format, autor). El wiki permet carregar des d'aquesta pàgina o des de la pàgina que vulguem el document o fitxer que volem allotjar. Wikispaces permet allotjar 2Gb de documents en un format individual que no supere els 10 Mb o els 20 Mb en wikis K12 (educatius). Els fitxers poden ser de text, fotogràfics o multimèdia.
2.3-TEMPLATES: Plantilles instal·lables. Només és possible amb el canvi del bloc al pla gratuït K-12 (sol·licitant-ho prèviament), o pagant.
2.4-TAGS: LIST/CLOUD . A cada pàgina que es crea se li pot assignar un nombre de tags o etiquetes. Ací es poden veure tots els tags del wiki en format de llista o de núvol.
2.5-CONTENT MANAGER: Es pot editar algunes peces del wiki com si foren pàgines. Aquest contingut serà inclòs com a part del tema. (AQUEST APARTAT NO ÉS UTILITZAT).
people.jpg
people.jpg


3.PEOPLE (MEMBRES I LECTORS)
3.1-MEMBERS: nom dels membres, data d'inscripció, tipus (organitzador i membre); indica les peticions pendents d'acceptació; es pot invitar a nous membres. Té dues categories: membres (amb accions reduïdes en el wiki) i organitzadors (amb plens poders).
3.2-PERMISSIONS: nivell de permís per a accedir a veure i participar en el wiki. En el nivell públic , tothom pot vore i editar pàgines (gent anònima, també). En el nivell protegit , tothom veu les pàgines i només els membres les poden editar. En el nivell privat (que es pot aconseguir en els wikis educatius K12), només els membres del wiki poden veure'l i editar-ne les pàgines.
3.3-INVITE PEOPLE: possibilitat d'invitació múltiple a nous usuaris com a membres redactors del wiki. Permet escriure la invitació amb text personalitzat. Té un límit de cent invitacions /membres.
3.4-USER CREATOR: crear usuaris nous de forma massiva i més ràpida que pel sistema de la invitació. L'administrador els atorga un nom dins el wiki i Wikispaces els dóna un correu i una clau d'accés. D'aquesta manera es poden generar 100 invitacions sense el tràmit del correu electrònic. És instantani.
settings.jpg
settings.jpg

4.SETTINGS (CONFIGURACIONS)
4.1-LOOK AND FEEL: aspecte públic del wiki i el format dels textos.
4.1.1-THEME: forneix quatre plafons preelaborats per triar. Per a obtindre'n d'altres, s'ha de pagar.
4.1.2-COLORS: permet canviar el color del marc, la lletra i l'enllaç.
4.1.3-WIKI STYLESHEET: Canvis de plafó si es paga.
4.1.4-LOGO: permet canviar el títol del wiki per un logo, imatge o text de no més de 50 x 50 píxels. Es veu al marge superior esquerre.
4.1.5-ADS: la publicitat és eliminable pagant, o sol·licitant el canvi del wiki a la modalitat K-12 (educació).
4.2-SUBSCRIPTION: diversos plans de subscripció de pagament. També forneix l'adreça per a sol·licitar l'actualització del wiki bàsic a K-12 a fi d'eliminar la publicitat i permetre emmagatzemar documents fins a 20 Mb cadascú. La capacitat màxima d'un wiki K-12 gratuït és de 2Gb d'emmagatzemament de documents i arxius multimèdia.
4.3-WIKI INFO: Space Information, SSL Settings, Google Analytics Settings, License (aquest és un apartat per a investigar, de caràcter secundari).
4.4-DOMAIN NAME: Possibilitat de canvi de ruta (de URL) del wiki cada 30 dies.
4.5-DELETE WIKI: possibilitat d'eliminar el wiki de manera definitiva.
Tools.jpg
Tools.jpg


5.TOOLS (EINES, UTILITATS)
5.1-NOTIFICATIONS: subscripció per mitjà de sindicació de continguts (feeds) o de correu (e-mail) al control de canvis en les pàgines del wiki i en les discussions (pàgines semblants al funcionament d'un fòrum de debat).
5.2-WIKI STATISTICS: control de pàgines visitades, missatges deixats, modificacions fetes i aportacions concretes de cada membre, etc.
5.3-SPACE USAGE: pàgines, fitxers i capacitat usada i restant (fins a 2Gb).
5.4-BADGES: insereix en blocs i wikis un logo o icona per a crear enllaços directes amb el nostre espai wiki. N'hi ha de diferents tipus, potser el més interessant és el widget que informa dels darrers 10 canvis al wiki.
5.5-WEB FOLDERS: ( per a explorar-ne l'ús ).
5.6-IMPORT BLOGPOST: permet importar entrades (o posts ) de blocs en pàgines noves que es creen a l'efecte tot indicant la URL concreta. Es publiquen optativament en pàgines individuals del wiki o bé en una pàgina sola, de manera consecutiva.
5.7-EXPORTS: exporta el contingut textual i gràfic del wiki en format HTML (de pàgina web) i Wikitext, en fitxers comprimits ZIP, al disc dur de l'ordinador. També descarrega tots els arxius que continga el wiki allotjats. És una manera de conservar una còpia del wiki. Convé exportar de tant en tant un wiki de llarg recorregut.

B. NAVIGATION

És la barra lateral de navegació del wiki. Enllaça amb les pàgines que hem creat del wiki de manera automàtica. Si volem, podem editar aquesta barra pitjant sobre “EDIT NAVIGATION”, en la part inferior. D'aquesta manera apareix la barra de navegació en format pàgina i podem usar-la per a mostrar el títol de cadascuna, escriure'n el nom i enllaçar al nostre gust les pàgines usant algun Gif, alguna foto d'acompanyament, etc.
Pestanyes.jpg
Pestanyes.jpg

C. (EN PESTANYES, DALT DEL FULL): EDIT THIS PAGE, PAGE, DISCUSSION, HISTORY, NOTIFY ME
1.EDIT THIS PAGE: Edita, obri la pàgina amb la barra de tractament de text per tal de redactar, enganxar text, inserir widgets, fotos, etc. Aquesta secció la tractarem a part més extensament.
2.PAGE: Pitjant sobre aquesta pestanya tindrem la possibilitat d'imprimir la pàgina visible (print); de conéixer quines pàgines enllacen amb aquesta (what links here?); d'anomenar d'una altra manera la pàgina que veiem (rename), de destruir la pàgina només si en som organitzadors (delete); de tancar la pàgina, comn a organitzadors, als membres i als autors anònims de manera que no puguen escriure-hi (lock); de veure la pàgina en el codi font del wiki, que cal aprendre, és clar (view source).
3.DISCUSSION: Per defecte, cada pàgina creada al wiki conté aquesta pestanya que permet als organitzadors i els membres registrats crear i contestar els fòrums de discussió. Cada tema del fòrum es presenta en SUBJECT com una pregunta o afirmació, i en la finestra MESSAGE es desenvolupa el punt que tractem. Si seleccionem baix “Monitor this topic” (Segueix aquest tema), rebrem al correu electrònic qualsevol de les aportacions que es vagen afegint al fòrum, per tal de poder contestar-les.
4.HISTORY: Aquesta pestanya mostra per data i autor tots els canvis que s'han introduït en l'elaboració de la pàgina del wiki en revisió. Hi ha la data i l'hora de la modificació, la possibilitat de comparar (COMPARE) entre només dos moments seleccionant-les en “SELECT”. Si ho fem, veurem emmarcat en roig el text desaparegut en la versió més recent, i en verd el text inclòs en l'última versió del full del wiki. Les insercions de widgets no deixen rastre entre les diferents versions. A la dreta apareix el nom de l'autor, si està registrat, o el nom “guest” (convidat) més el número d'identificació del seu PC. En “Comment” pot aparéixer el comentari que deixem de manera optativa a la pàgina que hàgem creat.
5.NOTIFY ME: Podem rebre les notificacions dels canvis en el wiki per Email o pel nostre lector de Feeds o continguts. En aquesta pàgina ens informen que podem monitoritzar (seguir) cap canvi (no changes), discussion changes (canvis del fòrum), page changes (canvis en el contingut de la pàgina), o all changes (canvis en tota la informació que proveïx la pàgina). En l'apartat de “Page Feeds” ens permeten seleccionar el seguiment dels canvis esmentats per mitjà del nostre lector de Feeds “GOOGLE READER”, si tenim un compte en GMAIL.
Superior_dret.jpg
Superior_dret.jpg

D. RACÓ SUPERIOR DRET
Al racó superior dret hi ha també informació:
1.El nom amb el qual ens hem registrat en el wiki i que ens permetrà organitzar-lo i crear-ne de nous. Si hi pitgem, en la nova pàgina apareixen els nostres wikis creats i favorits (si n'hem seleccionat) amb les edicions més recents fetes pels seus membres; si tenim algun correu intern d'algun altre membre; notícies de wikispaces; i quins canvis de wikis i pàgines estem seguint per mitjà del correu. En la pestanya superior de “SETTINGS” podem canviar dades de l'usuari, la foto, el perfil, la llengua, etc. També hi podem crear un nou wiki.
2. La fletxa verda ens conduirà directament a gestionar els altres wikis que tinguem amb el mateix compte.
3. El sobre ens permet enviar missatges de correu interior als membres i organitzadors del wiki i ens avisa dels missatges rebuts.
4. “My Account” ens porta també a “Settings” o caracterització del nostre compte, perfil i alguna dada del wiki. També hi podem nous wikis.
5. “Sign out” ens porta afora del registre del wiki. Passem a ser-ne usuaris anònims en pitjar-lo.


ANTONI DE LA TORRE
València, febrer de 2009Manuals i enllaços per a la iniciació al wiki
 1. CURS DE WIKISPACES , de VicençMartínez (en català)
 2. FEM UN WIKI (wikitaller per a crear un wiki i gestionar-lo). Lourdes Doménech.
 3. Creació i gestió d'un wiki (amb tutorials), per Lourdes Barroso. (un clàssic, en castellà).
 4. El wiki en wikispaces (Carlos Cabanillas)
 5. Manual en línia de Wikispaces : http://d.scribd.com/docs/15cqgrlerbcjrkdlicbb.pdf
 6. Wikis estrangeres sobre aprenentatge digital: http://nswinnovations.wikispaces.com
 7. Aprendices
 8. WIKIS EN EDUCACIÓ : Selecció de wikis favorits feta per Felipe Zayas
 9. Mister Wong : selecció de wikis favorits d'Antoni de la Torre.
 10. Regles de marcatge textual: (en castellà)Wikis per a la formació del professoratWiki col·laboratiu del professorat de llengua


Altres experiències amb wikis aplicades a l'aula

Enllaços d'interès sobre els wikis (AulaWiki21) (cast.)

" Los wikis, esas webs siempre en marcha" ,
post de Felipe Zayas en Darle a la lengua el 28 d'octubre de 2008.APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES, del bloc ENSEÑAR::TIC